Höje å Fiskevårdsområde

Svenska fiskeregler

Länk: http://www.svenskafiskeregler.se

På Sportfiskemässan i Stockholm 2014 lanserade länsstyrelserna tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket webbsidan ”Svenska Fiskeregler” där du kan hitta regler för fritidsfisket längs Sveriges kuster och i Sveriges fem stora sjöar (Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland). Den nya hemsidan har tagits fram gemensamt för alla länsstyrelser. Via en karta kan du som besökare zooma dej fram till din fiskeplats och få upp en förteckning över de regler som gäller i området. Om du vill kan du skriva ut listan för att ta med dej ut i fält. Sidan fungerar på datorn, surfplattan och även i mobilen.


 
Kommentarer
 
Inga kommentarer registrerade.
 
  < Tillbaka till länksamling
 
 
 
Om länken
Datum: 2014-03-21
Taggar: 
Kategorier:  Statliga verk
Antalet besök:  1527