Höje å Fiskevårdsområde

Havs- och vattenmyndigheten.

Länk: http://www.havochvatten.se

Fiskeregleringar och fiskevårdsfrågor har förts över till den nya Havs- och vattenmyndigheten när Fiskeriverket avvecklades den 1 juli 2011


 
Kommentarer
 
Inga kommentarer registrerade.
 
  < Tillbaka till länksamling
 
 
 
Om länken
Datum: 2011-06-29
Taggar: 
Kategorier:  Statliga verk
Antalet besök:  2593