Höje å Fiskevårdsområde
 Fiskeregler
 

Fiskeregler

Fiskekortet berättigar till fiske med två handredskap. Fiskekortet är personligt och kan ej överlåtas. Fiskekortet skall bäras synligt och uppvisas på begäran av tillsynsmän.

Förlorat fiskekort ersätts ej.


Ser du något och vill rapportera, finns tlfnnummer till Tillsyningsmän under rubriken Föreningen.


Utöver allmäna bestämmelser gäller följande begränsningar i fisket-

Lax och/eller öring

Förbjuden 1/10 - 31/12. Undantaget fredningsområdet vid myningen (15/9 - 30/4)


Max 2 laxartade fiskar/dygn får fångas.

Minimåttet på öring är 50 cm och på lax 60 cm.


Gädda: Max 2 fångade och hemtagna fiskar / kort och dag

Längre än 100 cm återutsätts!


Abborre: Max 3 fångade och hemtagna fiskar / kort och dag


Karp skall återutsättas


Totalt får varje fiskande ta hem max 5 fiskar/dag


För mer information gå in på www.lansstyrelsen.se/skane

För att komma till fiskesidan på länsstyrelsens hemsida. Gör så här. Klicka på rubriken djur och natur och klicka sedan på fiske


Fiskarter: Havsöring, Gädda, Abborre, Mört, Id, Karp.


Ålfiskeförbud: Från och med den 1 maj 2007 är allt ålfiske förbjudet.

Läs mer på Havs och Vattenmyndighetens hemsida. www.havochvatten.se sökord: ål

Förverkan av rätt till fiske

Fiskekort kan nekas eller förverkas av föreningen/tillsynsmän.

Tillsynsmän äger även rätt att avvisa person som inte följer reglerna och/eller uppträder störande för omgivningen och/eller miljön

Utlekt öring eller lax skall återutsättas på ett sådant sätt att fisken överlever. Färgad lekfisk och felkrokad laxartad fisk skall också återutsättas.


 

Om du visar hänsyn kommer ditt fiske i Höje å att utvecklas och du kan känna dig välkommen åter.

Fiskeförbud

Lundasträckan:

Under perioden 1/10 - 31/12 mellan bron vid väg 108 och Värpingebron Lommavägen

 

På åns södra sida, från järnvägsbron till Lommavägen i Värpinge, året runt.

 

Totalt fiskeförbud i Källbyverkets reningsdammar.

 

Lommasträckan:

Fiske förbud i Önnerupsbäcken, vattendraget vid golfbanan, samt vid kyrkan.

Habo dammar ingår i ett naturskyddat område

 

Utanför åmynningen

Fiskeförbud 15/9 - 30/4