Höje å Fiskevårdsområde
 Föreningen
 

Styrelsen för året 2017

Ordförande

Bengt Jönsson


Kassör

Gunvor Sällvik

 

Sekreterare

Jan-Olle Nyman


Revisorer

Per Mårtensson

Magnus Hansson

 

Valberedning

Emil Sällvik

Rutger Wachtmeister

 

Övriga styrelsemedlemmar

Per Helmerson

Lennart Meyer

Anders Månsson

Anders Olsson

Åke Persson

Fredrik Holmen